Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016


Η Αντιφασιστική Επιτροπή Τούμπας, 

καλεί τους αλληλέγγυους να στηρίξουν τους

 εξαθλιωμένους μετανάστες και πρόσφυγες!